Kontaktinformasjon

AS Nor-Swiss
Postadresse:
Postboks 1 Sentrum
0101 Oslo
Besøksadresse:
Ryenstubben 5
0679 Oslo
Tel: 23 24 10 20
Fax: 23 24 10 21
E-post: norswiss@norswiss.no
Beliggenhet: