Om Oss


AS NOR-SWISS er en totalleverandør av forbruksartikler, verktøy og avansert utstyr til norsk industri.
Våre største ressurs er våre 13 ansatte hvorav hele 11 av disse er involvert i salg og kundebehandling.
Vår egenart og 40 års lange historie, vår tilhørighet til EGE-GRUPPEN og det faktum at vi representerer markedsledende produkter og varemerker innefor de fleste områdene som utgjør vår kjernevirksomhet, er selvfølgelig også viktige suksess faktorer.
Våre kunders behov i deres hverdag og vårt felles ønske om kontinuerlig utvikling og forbedring er vår viktigste livsnerve.

 

AS Nor-Swiss ble stiftet i 1973. Firmaet hadde frem til 2000 kontor i Drammen, og har siden 1996 vært en av bærebjelkene i EGE-gruppen.

Vi er i dag 13 ansatte og har kontor og lager på Ryen i Oslo.

Nor-Swiss har som mål å være en innovativ samarbeidspartner og markedsledende leverandør av sponfraskillende verktøy, holdende verktøy, oppspenningsutstyr, måleverktøy, innredning samt skjære- og smøremidler. Primært til kunder innenfor mekanisk industri.

Vi prioriterer kontinuitet og langsiktig relasjonsbygging i vårt daglige arbeid, det være seg mot kunder og mot leverandører. Vi har intet forhandlernett under oss og våre salg er således i all hovedsak rettet direkte inn mot sluttkunde. Mange av våre produkter markedsføres selvfølgelig i tillegg via de øvrige firmaene i EGE-gruppen.

Vi representerer et stort antall leverandører hvorav de aller fleste er blant de fremste verktøy- og utstyrsprodusenter i verden innenfor sitt produktspekter. Hovedtyngden av våre leverandører er hjemmehørende i Tyskland og Sveits og mange av de har vært med oss fra firmaets oppstart og innledende fase.

Stort eller lite firma, stor eller liten kunde, stor eller liten oppgave. Alt dette er underordnet, vi trykker alltid til med de ressursene vi har med målsetting om å løse oppgaven til kundens beste.

Ingen skal kunne måle seg med oss på mangfold og bredde i produktspekter. Ingen skal slå oss på kunnskap eller effektivitet.

Vi har egne ambisiøse målsettinger som i sum skal bidra til at vi fremstår som best i klassen !